ARBEIDSLIV

GLEDING™ bidrar med foredrag og kurs, coaching og verktøy for at dere skal få det bedre - og gjøre det bedre - sammen.

IMG_5429.jpg
IMG_5359.jpg
IMG_5876.jpg

GLEDING PÅ JOBB

Når vi har det bra – gjør vi det ofte bra, og motsatt, sliter vi med utrygge relasjoner og mye dårlig stemning er det vanskelig å være på sitt beste. Misforståelser, feighet, usikkerhet og utydelighet står i veien for god kommunikasjon og gode følelser.

GLEDING™ på jobb – du tenker kanskje at det høres ut som vi skal være glade hele tiden? Det betyr det ikke. Det kan faktisk bli for koselig på jobb - strikking, twist og stearinlys må brukes med måte. Vi må ikke glemme å utfordre hverandre, stille krav, utvikle oss – og akkurat det er mye lettere når vi er trygge på hverandre. Med GLEDING™ på jobb gir vi praktiske tips og faglig forankring på hvordan små endringer i kommunikasjon og atferd kan gi stor gevinst både sosialt og økonomisk. 

Vi holder kurs, foredrag og workshop over hele landet. Mer informasjon om våre foredrag finner du her: FOREDRAG