speaker1siri.jpg

FOREDRAG

Om de små endringene vi kan gjøre for å bety en forskjell. Hvilke verdier drives vi av, hvilke holdninger begrenser oss, hva skaper motivasjon, hva gir gode samtaler, hvordan vi kan bli modigere oss i mellom og hvordan vi kan gjøre mer av det vi vet er smart?

Når vi har det bra – gjør vi det ofte bra, og motsatt, sliter vi med utrygge relasjoner og mye dårlig stemning er det vanskelig å være på sitt beste. Misforståelser, feighet, usikkerhet og utydelighet står i veien for god kommunikasjon og gode følelser. Små endringer i kommunikasjon og atferd på arbeidsplassen kan gi stor gevinst både sosialt og økonomisk.

Siri Abrahamsen er en av Norges beste foredragsholdere innen tematikken mellommenneskelige relasjoner og hvordan vi skaper en god kultur for tilhørighet og gode resultater. Gjennom å gjøre store ord og visjoner om til hverdagslig praksis, ønsker hun å skape engasjement og et ønske om å gjøre en positiv forskjell. 

Etter foredraget skal du sitte igjen med konkrete tips og verktøy til hvordan du kan skape mer GLEDING, bedre stemning og modige relasjoner. Nedenfor ser du et utvalg av foredragene Siri leverer.


HVORDAN GJØRE HVERANDRE GODT OG GODE?

Et foredrag om oss, fellesskapet, hva vi tror og antar om hverandre og hvordan vi kan skape gode resultater sammen! Det handler om selvfølgelighetene som dessverre ikke er vanlige. I dette foredraget vil jeg vise hvordan bittesmå endringer har enorm effekt på hvordan vi føler oss rundt hverandre. Hvem er du trygg på og hvorfor? Hvem gjør deg usikker? Når føler du deg bra? Når presterer du best? Vi påvirker hverandre hele tiden - med konkrete tips og gjenkjennbare historier vil dere få flere aha opplevelser, samtidig som du får lyst til å være mer raus og åpen sinnet.

LEDELSE SOM SKAPER TILHØRIGHET OG LOJALITET

Det er fascinerende å se hvor mye makt som ligger i ledelse, hvor enorm påvirkningskraft et menneske kan ha i en gitt rolle. Ledelse påvirker mennesker hver dag til det bedre eller det motsatte. Hvordan være en god leder? Hvordan påvirker de små forskjellene til ulike utfall? Hvordan kan du være en leder som er tydelig og varm? En modig leder som tør å vise din menneskelighet. Hvordan kan du få folk til å ville følge deg med eller uten tittel? Hvordan legger du til rette for en kultur som gir en sterk teamfølelse og et bra fellesskap?

HISTORIEN OM DEG

Et foredrag om verdier og valg. Hvem vi blir i møte med andre mennesker og hvilke spor vi setter hos hverandre. Et foredrag som skal vekke motivasjon og ønske om å gjøre en forskjell. Om å våkne opp og ta ansvar. Hvordan vise mot i hverdagen - hvilke kamper skal vi velge og hvilke skal vi la gå? Hva skal historien om deg bli? Det bestemmer vi med hva vi gjør idag.


Vi leverer kurs, foredrag og workshop over hele landet. Vi skreddersyr innholdet slik at det passer deres behov. Ønsker du mer informasjon om våre leveranser til oppvekstsektoren, finner du det her: OPPVEKST. Ønsker dere å skape et felles fundament for god folkehelse, livsmestring, fellesskap og samhold i kommunen eller nærmiljøet, les mer om det her: LOKALSAMFUNN. Alle foredrag kan leveres både på norsk og engelsk.

Dette var en utrolig god og spesiell opplevelse. Siri beveger forsamlingen uansett alder, vi var fra 20 - 63 år! Setter ting i perspektiv og får fram det som virkelig betyr noe. Hun byr på seg selv med en god blanding av humor og alvor samt en troverdighet som vil huskes lenge. Takk for at vi fikk bli litt kjent med Siri, hun vil få flere oppdrag for Fagforbundet!
— Gunn Johansen, Rådgiver Fagforbudet
Fantastisk å høre på Siri. Hun gir av seg selv og sprudler av energi.
Hun fikk med seg alle og vi sitter igjen med mange gode tanker
og verktøy som vi kan ta med videre i vårt arbeid.
— Synnøve Helland, Styrer