MEDIA OG PRESSE

MEDIEOPPSLAG

Til presentasjon av Gleding"™ og Siri Abrahamsen

GLEDING™

“Vi vet at det vi fokuserer på vokser. Det betyr ikke at vi ikke snakker om det som er vanskelig. Gleding handler om veldig mye mer enn det å glede seg selv og andre. Gleding handler først og fremst om å bygge tilhørighet. Vi snakker om det som er vondt, vanskelig og problematisk - MEN vi kommer med et perspektiv på hva skal til for at vi får det slik vi ønsker? Hva er bra? Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer? Hva trenger vi mennesker for å ha det bra? Back to basic! Hvordan gjøre mer av det vi vet er bra? Hvordan gå fra tanke til handling? Hvordan gjøre mer av det vi er bevisste og sikre på at fungerer?

Gleding er et antonym til mobbing - vi er opptatt av at det vi fokuserer på, det vokser. Derfor snakker og skaper vi mer av retningen vi ønsker enn det vi vil unngå.”

SIRI ABRAHAMSEN

“Hvilke verdier drives vi av, hvilke holdninger begrenser oss, hva skaper motivasjon, hva gir gode samtaler, hvordan vi kan bli modigere oss i mellom og hvordan vi kan gjøre mer av det vi vet er smart. Siri Abrahamsen stiller spørsmål ved de sannhetene vi tar for gitt. Hun snakker om det å være et plussmenneske, om de små endringene vi kan gjøre for å bety en forskjell.

Siri reiser Norge rundt for å bidra til inkludering, bevissthet rundt verdier og holdninger - og for å skape et felles fundament for hvordan vi snakker sammen, med og om. Gjennom å gjøre store ord og visjoner om til hverdagslig praksis, ønsker Siri å skape engasjement og en positiv forskjell. Hun bruker egne historier og anerkjent forskning som grunnlag for sine foredrag.

Siri har skrevet og gitt ut fire bøker: "Historien om deg", "Gleding", "Feiling" og "Undring i følelsesuniverset"  og har skapt konseptet Gleding™ som bygger empatiske mennesker som gjør en forskjell for seg selv og andre.”